Әдебиеттік онлайн-студия қашықтан оқыту жағдайында шығармашылық жазу дағдыларын дамыту құралы ретінде

Авторлар

  • Екатерина Дерунова Павлодарский педагогический университет
  • Гульнар Суюнова Павлодарский педагогический университет

Кілт сөздер:

школьная литературная студия, творческое письмо, литературно-творческие способности, педагогический опыт, внеклассная работа, дистанционное обучение, ТРИЗ

Аңдатпа

Мақалада қашықтықтан оқыту жағдайында «Алое перо» мектеп әдеби
студиясы жұмысы негізінде жалпы білім беретін мектепте дарынды балалармен жұмысты
ұйымдастырудың тәжірибесі талданып, жинақталып ұсынылады. Қашықтықтан оқыту
жағдайында шығармашылық жазуға үйретуде сөздік-мұғалімде кездесетін негізгі мәселелер
тұжырымдалған; оқушылардың әдеби және шығармашылық қабілеттерін дамытуға
бағытталған мұғалім іс-әрекетінің теориялық негіздемесі берілген. Екі негізгі мәселеге
ерекше назар аударылады: 1) Шығармашылық жазуды оқытудағы ӨМШТ технологиясы
әдістерінің тиімділігі; 2) әдеби дарынды балалармен үйірме жұмыстарын қашықтықтан
ұйымдастырудың тиімділігі. Зерттеу теориялық (мамандандырылған әдебиеттерді талдау)
және эмпирикалық әдістерді (сұхбат, педагогикалық бақылау) қолдана отырып жүргізілді.
Зерттеудің негізгі нәтижесі – «Алое перо» әдеби студиясын тек онлайн форматта сәтті
ұйымдастыру, сонымен қатар студияға қатысушыларды шығармашылық жазуға үйрету
үшін оқу тапсырмаларын жобалау кезінде ӨМШТ әдістерін эффективті қолдану.

Загрузки

Жарияланды

2022-12-30