№ 3 (2022): Тіл және әдебиет: Теориясы мен тәжірибесі

					Көрсету  № 3 (2022): Тіл және әдебиет:  Теориясы мен тәжірибесі

«Тіл жəне əдебиет: теориясы мен тəжірибесі» журналдың тақырыптық бағыты: тіл білімі, əдебиеттану, мектепте жəне университетте тілдерді оқыту əдістемесі, мəдениетаралық коммуникация.

Журнал жылына 4 рет шығарылады.

Мақалалар қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерінде жарияланады.

Жарияланды: 2022-12-30

Барлық шығарылымдар

Мақалалар