Редакциялық ұжым

Редакциялық ұжым

Бас редактор Темірғазина Зифа Қақбаевна, филология ғылымдарының докторы, профессор, Ә.Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университет, Павлодар қ., Қазақстан.

Scopus ID: 55776658000

Web of Science Researcher ID AAC-7121-2020

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3399-7364

 

Атқарушы хатшысы Гаранина Екатерина Петровна, филология ғылымдарының кандидаты,  Ә.Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университет, Павлодар қ., Қазақстан.

Scopus ID: 56258135800

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4134-0445

 

Халықаралық редакция алқасының мүшелері:

1. Әбішева Сәуле Жүнісқызы, филология ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университет, Алматы қ., Қазақстан

Scopus ID: 55801544900

Web of Science ResearcherID: AAJ-1094-2021

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4497-0805

2. Ағманова Әтіркүл Егембердіқызы, филология ғылымдарының докторы, профессор, Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университет, Астана қ., Қазақстан

Scopus ID: 56223933300

Web of Science ResearcherID: E-5676-2015

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0222-2304

3. Андрющенко Ольга Константиновна, филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Ә.Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университет, Павлодар қ., Қазақстан.

Scopus ID: 56016816000

Web of Science ResearcherID: ADB-6737-2022

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4269-9588

4. Ерғалиев Қуаныш Советұлы, филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Ә.Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университет, Павлодар қ., Қазақстан

Scopus ID: 56263071700

5. Жарқынбекова Шолпан Құзарқызы, профессор, филология ғылымдарының докторы, Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университет, Астана қ., Қазақстан

Scopus ID: 55446258300

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4160-6215

6. Лучик Малгожата, филология ғылымдарының докторы, профессор, Зеленогурский университет, Зиелона Гура қ., Польша.

Scopus ID: 57216740660

7. Николаенко Сергей Владимирович, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, П.М. Машеров атындағы Витебск мемлекеттік университет, Витебск қ., Беларусь.

Scopus ID: 57208782361

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7749-6671

8. Осокина Светлана Анатольевна, филология ғылымдарының докторы, Алтай мемлекеттік университет, Барнаул қ., Ресей.

Scopus ID: 57207456758

Web of Science ResearcherID: AAO-6543-2020

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9480-1364

9. Сағындықұлы Бекен, филология ғылымдарының докторы, профессор, Ә.Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университет, Павлодар қ., Қазақстан

Scopus ID: 57193848072

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1423-0339

10. Синячкин Владимир Петрович, филология ғылымдарының докторы, профессоры, Ресей халықтар достығы университет, Мәскеу қ., Ресей.

Scopus ID: 57192938803

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3399-7364

11. Сүтжанов Сейфитден Назымбекович, филология ғылымдарының докторы, профессор, Ә. Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университет, Павлодар қ., Қазақстан

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3819-1450

12. Тоқатова Людмила Ербулатқызы, филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Ә.Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университет, Павлодар қ., Қазақстан.

Scopus ID: 56127290800

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8282-1096