Жарияланым этикасы

Редакциялық саясаты

Автор журналда жариялау үшін жұмыс мәтінін ұсына отырып, берілетін мақала басқа ғылыми басылымда қарастырылмайтынына кепілдік береді. Автор мәтінді, кестелерді, сызбаларды, диаграммаларды, иллюстрацияларды тиісті тәртіппен ресімдеуге міндетті. Бөтен мәтінді пайдалану, автор көрсетілмеген дәйексөздерді келтіру, басқа зерттеулер нәтижелерін өзгерту, плагиат кез келген нысанда қолданылмайды. Мәтіннің түпнұсқалығы кемінде 70% құрауы тиіс. Плагиат табылған жағдайда редакция алқасы мақаланы жариялаудан бас тартуға және автордан кезекті мақаланы қабылдаудан бас тартуға құқылы.

Авторлар редакция мен рецензенттердің жұмысына құрметпен және түсіністікпен қарауға, аталған кемшіліктерді уақтылы жоюға тиіс.