Байланыс

Редакцияның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 140002, Павлодар қ., Олжабай батыр көш., 60, Ә.Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті.

Веб-сайт: https://yazlit.ppu.edu.kz

Бас редактор Темірғазина Зифа Какбаевна – email: yazlit_os@pspu.kz

Жауапты хатшы Екатерина Петровна Гаранина – электрондық пошта: yazlit_os@pspu.kz