Қазақ тілді жарнаманың зерттелу бағыты

Авторлар

  • А. Амангелді Павлодар педагогикалық университеті
  • Ы. Шақаман

Кілт сөздер:

Түйін сөздер: қазақ тілді жарнама, жарнама түрлері, салғастыру, контекст, семантика, әдеби тіл.

Аңдатпа

Аңдатпа. Мақалада қазақ тілді жарнаманың зерттелу бағытын айқындау мәселесі қарастырылады. Еңбектерді шолып, талдап, әрбірін жеке зерделеу нәтижесінде қазақ тілді жарнаманың зерттелуі жалпыламалық сипатқа ие болып отырғаны нақтыланады. Сонымен бірге қазақ тілді жарнама көбіне басқа тілмен салғастырмалы түрде қарастырылып, шетелдік зерттеулермен негізделетіні, қазақ тілді жарнаманың аударма арқылы қалыптасуы әдеби тіл ережесін сақтамауға итермелейтіні, жарнамадағы тілдік бірліктердің семантикалық, контекстік қолданысын қарастыру туралы жеке зерттеу жүргізілмегені өзекті мәселе болып отырғаны талқыланады. Осыдан қазақ жарнама тілінің жеке ғылыми бағыттық арнаға түсе алмай отырғаны тұжырымдалып, жарнаманың тікелей қазақ тілінде жазылмау себептерін ашатын зерттеулердің жүргізілу қажеттігі көпшілік талқысына түсіріледі. Қазақ тілді жарнаманың қай қырынан зерттеу нысанына алыну керектігі жайында бірнеше тұжырым ұсынылады.

Загрузки

Жарияланды

2022-12-30