Ағымдағы шығарылым

№ 4 (2023): Тіл және әдебиет: Теориясы мен тәжірибесі
					Көрсету  № 4 (2023): Тіл және әдебиет:  Теориясы мен тәжірибесі

Тематическая направленность журнала «Язык и литература: теория и практика»: языкознание, литературоведение, методика преподавания языков в школе и вузе, межкультурная коммуникация.

Периодичность: 4 номера в год.

Язык публикуемых статей: казахский, русский, английский.

Жарияланды: 2023-09-29

Барлық шығарылымдар

Мақалалар

Барлық журнал басылымдарын көрсету

Crossref
opnaccess

ISSN (басып шығару) 2957 5567

ISSN (онлайн) 2957 5575

Қазақстан Республикасы Ақпарат және әлеуметтік даму министрлігінің Ақпарат комитетінде тіркелді («Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі» журналын тіркеу туралы куәлік № KZ06VPY00046675 4.03.2022 ж.)

Меншік иесі: «Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті» КЕАҚ

Басылым тілдері: қазақ, орыс, ағылшын

Жиілігі: жылына 4 рет

Таралу аймағы: Қазақстан Республикасы, жақын және алыс шетелдерде.

Редакцияның мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 140002, Павлодар қ., Олжабай батыр көшесі, 60, Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті

Тел.: 8 (7182) 651617

 E-mail: yazlit_os@pspu.kz, yazlit@pspu.kz