ҚОРҚЫНЫШТЫ ӘДЕБИЕТТЕГІ БАЛАНЫҢ БЕЙНЕСІ (Д. БОБЫЛЕВАНЫҢ «ҰМЫТЫЛҒАН АДАМ» ЖИНАҒЫ НЕГІЗІНДЕ)

Авторлар

  • Хомяков Хомяков Ф. М. Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университетi, Омбы, Ресей Федерациясы https://orcid.org/0000-0002-4434-3342
  • Екатерина Гаранина Павлодарский педагогический университет

Кілт сөздер:

қорқынышты әдебиет, қазіргі орыс әдебиеті, баланың бейнесі, быличка, «қорқынышты оқиға», сюжет

Аңдатпа

Аңдатпа. Мақалада қазіргі орыс жазушысы Дарья Бобылеваның «Ұмытылған адам» әңгімелер жинағындағы баланың бейнесі қарастырылады. Талдау үшін жинақтың жеті әңгімесі алынды, онда баланың бейнесі семантикалық және композициялық тұрғыдан шешуші рөл атқарады. Жұмыста талданған әңгімелерді бала бейнесінің мағынасы тұрғысынан жіктеуге әрекет жасалды. Бұл сурет фольклорлық дереккөздер тұрғысынан, атап айтқанда, быличек пен фольклордан кейінгі «қорқынышты оқиғалардың» қызу ерекшеліктері тұрғысынан қарастырылады. Баланың бейнесі басқа әлемнің бөлігі ретінде «қорқынышты» эффект жасауға мүмкіндік беретін маңызды композициялық элемент ретінде талданады. Сондай-ақ, мақалада баланың бейнесін мистикалық қорқынышқа негізделген әңгімелерге қосу үшін кейбір психологиялық алғышарттар қарастырылған. Зерттеу нәтижесінде баланың бейнесі осы жинақта көркемдік бірлікті құруда маңызды рөл атқарады деген қорытынды жасауға болады.

Загрузки

Жарияланды

29.09.2023

Как цитировать

Хомяков, В., & Гаранина, Е. (2023). ҚОРҚЫНЫШТЫ ӘДЕБИЕТТЕГІ БАЛАНЫҢ БЕЙНЕСІ (Д. БОБЫЛЕВАНЫҢ «ҰМЫТЫЛҒАН АДАМ» ЖИНАҒЫ НЕГІЗІНДЕ). Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі, (4), 45–56. Retrieved from https://yazlit.ppu.edu.kz/index.php/new/article/view/155