ТІЛДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ: ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕР

Авторлар

Кілт сөздер:

психологиялық-педагогикалық аспектілер, тіл, көптілді білім беру, дамыту, белсенділік, танымдық бақылау, биологиялық процестер, «басқалар үшін тіл», «мен үшін тіл», 1

Аңдатпа

Баланы дамыту кезінде тіл жаңа жағдайлық нысандарға дифференциациялау және реинтеграция процесінің ажырамас бөлігі болып табылады: формасы бар нысандар «басқалар», «басқалар үшін тіл», «өзің», «өзін-өзі үшін тіл» және т.б. болып табылады. Тіл – бұл процесс және өнім. Ата-аналар мен баланың бірлескен қызметі кезінде бұл құбылыстар образда ерекше сезім мен сипат алады. Негізіндегі жеке сана, демек, жанама сөйлеу әрекет ететін олардың бірлескен қызметінің, қызмет құрылымының, мазмұнының өнімі. Кейбір зерттеушілердің дәлелдеуі бойынша, балалық шақ кезеңінде өзін-өзі басқарудың саналы ақпараты басқалармен және өзімен қарым-қатынас диалектикасы орталық болып табылады. Л. Выготский сондай-ақ, бастапқыда бала меңгеретін тіл – бұл контекстке тәуелсіз грамматиканың кішкене нұсқасы емес деп мәлімдеді; оның орнына ата-ана мен бала арасындағы алғашқы қарым-қатынас арқылы құрылған осы нақты байланыс құралы. А. Лурия зерттеулерінің эвристикалық бағыты когнитивті бақылаудың сыртқы әлеуметтік тәжірибеден ішкі психологиялық бақылауға ауысуы барлық жоғары когнитивті процестер үшін қажетті шарт болып табылады деген келесі ұсыныста көрінеді.

Загрузки

Жарияланды

29.09.2023

Как цитировать

Васич B. (2023). ТІЛДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ: ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕР. Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі, (4), 57–69. Retrieved from https://yazlit.ppu.edu.kz/index.php/new/article/view/172