ОҚУШЫЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ ШЕТЕЛ ЖӘНЕ ШЕТЕЛ ТІЛ РЕТІНДЕГІ ОРЫС ТІЛІ САБАҒЫНДА

Авторлар

  • Галина Старченко Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті, Павлодар, Қазақстан https://orcid.org/0000-0001-9617-1215
  • Жанна Широкова Павлодарский педагогический университет им. А. Маргулана

Кілт сөздер:

сөйлеу құзыреттілігі, коммуникативтік құзыреттілік, қарым-қатынас процесі, құзыреттілік тәсіл, коммуникативті әдіс, мотивация

Аңдатпа

Мақалада шет тілі ретіндегі орыс тілі және шет тілі сабағында студенттердің сөйлеу құзыреттілігін қалыптастыру жолдары қарастырылады. Қазіргі оқыту әдістемесінде тілді меңгеру сөйлеу құзыреттілігі ұғымы арқылы сипатталады, ол тіл мен сөйлеу әрекетінің негізгі заңдылықтарын білу, оларды кәсіби мәселелерді шешуде пайдалана білу деп түсініледі. Сөйлеу құзіреттілігінің ерекшелігі оның кез келген ЖОО бітірушінің тұлғалық және кәсіптік құрамдас бөлігінде, оның ішінде педагогикалық жағынан да маңызды әрі негізгі болуымен түсіндіріледі. Мұғалімнің тұлғалық, өзіндік оқыту әдістеріне шығармашылық қатынасқа қызығушылығы жоғары болған жағдайда ғана  тыңдаушылардың қабылдау қабілетінің икемді қалыптасуын шешуге болады. Авторлар студенттердің сөйлеу құзыреттілігін қалыптастырудың өнімді тәсілдерін және  коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырудың жолдарын қарастырады. Мұндай әдістерді тәжірибеде жүзеге асыруда жетекші рөл сөйлеу коммуникациясына жатады, яғни бұл - университеттің коммуникативті кеңістігіндегі студент пен оқытушының сөйлеу әрекеті.

Загрузки

Жарияланды

2023-09-29