ӘЛЕМНІҢ ҰЛТТЫҚ БЕЙНЕСІ БЕЙНЕЛЕРІНІҢ КӨРІНІСІ ОЛЖАС СҮЛЕЙМЕНОВТІҢ ПОЭЗИЯСЫНДА ӘЛЕМНІҢ ҰЛТТЫҚ БЕЙНЕСІНІҢ

Авторлар

Кілт сөздер:

қазақ лингвомәдениетінің бейнесі, әлемнің ұлттық бейнесі, транслингвальды автор

Аңдатпа

Мақала әлемнің ұлттық бейнесінің құндылық парадигмасы аспектісінде транслингвальды авторлар шығармашылығының этникалық ерекшелігін зерттеудің өзекті мәселесіне арналған. "Әлемнің ұлттық бейнесі" ұғымы оның мазмұнының дәстүрлілігі мен динамикасы тұрғысынан сипатталады. Мәдениетаралық және тіларалық ерекшелігі қарастырылады. Қос және көптілді шығармашылық тұлғаның этникалық өзіндік сәйкестендіру мәселесіне баса назар аударылады. "Лингвомәдениеттің бейнесі" ұғымы талданады. Автор Олжас Сүлейменовтің поэтикалық дискурсы негізінде өмірдің ұлттық мазмұны мен оның аксиологиялық мағыналарын жеткізу үдерісінде қазақ лингвомәдениеті бейнелерінің маңыздылығын зерттейді. Қазақстандық ақынның поэтикалық мәтіндерін контекстік талдау нәтижесінде әлемнің Қазақ ұлттық бейнесінің үзінділерін бейнелейтін лингвомәдени бейнелер анықталды. Мақалада ұлттық салт-дәстүрлер, қазақ даласының тарихи өткенінің бейнелері, қазақ фольклоры мен әдебиетінің дәстүрлі бейнелері, өз есімдері, қазақтардың ұлттық тұрмыс, асханасы, киімі, кәсіпшілігі бейнеленген лирикалық мәтіндерде объективті түрде бейнеленген қазақ лингвомәдениетінің бейнелері келтірілген. Талдау көрсеткендей, қазіргі қазақ әдебиетінің классигі транслингвалдық поэтикалық шығармашылығы әлемнің Қазақ ұлттық бейнесінің мәдени құндылықтарының парадигмасын қалыптастыруға өз үлесін қосуда.

22 | 32

Загрузки

Жарияланды

14.06.2024

Как цитировать

Темiрова Ж. (2024). ӘЛЕМНІҢ ҰЛТТЫҚ БЕЙНЕСІ БЕЙНЕЛЕРІНІҢ КӨРІНІСІ ОЛЖАС СҮЛЕЙМЕНОВТІҢ ПОЭЗИЯСЫНДА ӘЛЕМНІҢ ҰЛТТЫҚ БЕЙНЕСІНІҢ . Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі, (2), 28–38. Retrieved from https://yazlit.ppu.edu.kz/index.php/new/article/view/222

Журналдың саны

Бөлім

ТІЛ БІЛІМІ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТТАНУ