ПРОБЛЕМАЛЫҚ ЖАҒДАЙ ӘЛЕУМЕТТІК ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТІЛДІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

Авторлар

Кілт сөздер:

әлеуметтік-лингвистикалық құзыреттілік, проблемалық оқыту, проблемалық жағдаяттар, танымдық белсенділік, педагогикалық эксперимент, лексикалық дағдылар

Аңдатпа

Шет тілін оқытудағы заманауи тәсілдер әртүрлі тілдік құзыреттіліктерді қалыптастыруды және дамытуды көздейді. Олардың ішінде әлеуметтік-лингвистикалық құзыреттілікке маңызды мән беріледі. Осы құзыреттерді игеру білім алушыға қарым- қатынас жағдайына сәйкес сөйлеу мінез-құлқын ұйымдастыру қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. Социолингвистикалық құзыреттер білім алушыларға жаһандану жағдайында мәдениетаралық және халықаралық ортаға интеграциялауда да, болашақта кәсіби қызметте де жеке табыстарды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Шет тілін оқытуда әртүрлі тілдік және әдістемелік әдістер мен әдістерді қолдануға мүмкіндік беретін әлеуметтіклингвистикалық құзыреттіліктерді қалыптастыруда қол жеткізу құралдары туралы айту қажет. Осындай жолдардың бірі – проблемалық жағдайлар арқылы оқыту әдісі. Зерттеудің мақсаты осы мақалада шет тілінде оқытудағы проблемалық жағдай әдісін жүзеге асыру арқылы білім алушының әлеуметтік-лингвистикалық құзыреттілігін дамытудың маңызды жолдары мен әдістерін көрсету болып табылады. Білім алушылар арасында жүргізілген эксперименттің нәтижелері әлеуметтік – мәдени тілдік тұлғаны қалыптастыруға қол жеткізу үшін проблемалық жағдайларды жүйелі пайдалану қажеттілігін көрсетеді.

Загрузки

Жарияланды

05.03.2024

Как цитировать

Алипова A. K., & Құлахметова M. S. (2024). ПРОБЛЕМАЛЫҚ ЖАҒДАЙ ӘЛЕУМЕТТІК ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТІЛДІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ. Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі, (1), 82–93. Retrieved from https://yazlit.ppu.edu.kz/index.php/new/article/view/198