ҚАЗАҚ БИ- ШЕШЕНДЕРІНІҢ МҰРАЛАРЫНДАҒЫ ҒАЛАМНЫҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІ

Авторлар

Кілт сөздер:

ғалам бейнесі, ғаламның тілдік бейнесі, тілдік тұлға, когнитивтік лингвистика, лингвомәдениеттану

Аңдатпа

Мақалада би-шешендер мұраларының жанрлық ерекшеліктері мен ғаламның тілдік бейнесі, қазіргі тіл біліміндегі «тілдік тұлғаны» зерттеуге бағытталған теориялық, әдістемелік тұжырымдары қарастырылады. Қазақ би-шешендер тілін кешенді түрде зерделеп, оның рухани құндылықтары мен дүниеге берген өзіндік бағаларын шамалауға мүмкіндік туғызатын «ғалам бейнесі» байыпталады. Би-шешендер тілдік тұлғасының лингвокогнитивтік және прагматикалық ерекшеліктерін көрсететін концептілерді, тілдік құралдарды, рухани құндылықтарды көркем дискурс негізінде таныту айқындалады.

Би-шешендер дискурсындағы тілдік көріктеу құралдарының, лингвомәдени бірліктердің мазмұнындағы «ғалам бейнесін» «ұлттық ғалам бейнесімен» сабақтастықта бейнелеудегі ерекшелігі айқындалып, би-шешендер тілдік тұлғасының дискурсындағы «өмір», «өлім» концептілерінің когнитивтік модельдері қарастырылып, олардың би-шешендер тілдік тұлғасының лингвокогнитивтік деңгейін танытатын концептілік өрісіндегі мәні сөз болады.

Загрузки

Жарияланды

05.03.2024

Как цитировать

Оразова B. O., & Кельмаганбетова A. S. (2024). ҚАЗАҚ БИ- ШЕШЕНДЕРІНІҢ МҰРАЛАРЫНДАҒЫ ҒАЛАМНЫҢ ТІЛДІК БЕЙНЕСІ. Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі, (1), 34–45. Retrieved from https://yazlit.ppu.edu.kz/index.php/new/article/view/176