ҚАЗАҚ ЭПОСЫНДАҒЫ БАТЫР АРХЕТИП РЕТІНДЕ: Ә. МАРҒҰЛАН ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗЕРТТЕУШІЛЕР КОНЦЕПЦИЯЛАРЫЙ

Авторлар

Кілт сөздер:

архетип, батыр, қазақ эпосы, әскери каста, батырлардың әлеуметтік институты.

Аңдатпа

Мақалада академик Әлкей Марғұлан шығармаларындағы қазақтың қаһармандық эпосындағы батыр бейнесі архетиптер теориясы тұрғысынан қарастырылады. Біз «батыр» мәдени архетипін қазақ мәдени бейсанасының элементі ретінде қазақ мінез-құлқының қазіргі үлгілеріне әсер ететін бейнелеу формаларын белгіледік. Қазіргі зерттеушілер көшпенділер мәдениетіндегі батырлардың архетиптік сипаты түркілердің сан ғасырлық өмір сүрген дәуірінде қалыптасқан батырлық әлеуметтік институтының болуымен көрінеді дейді.

Загрузки

Жарияланды

05.03.2024

Как цитировать

Темірғазина, З. (2024). ҚАЗАҚ ЭПОСЫНДАҒЫ БАТЫР АРХЕТИП РЕТІНДЕ: Ә. МАРҒҰЛАН ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗЕРТТЕУШІЛЕР КОНЦЕПЦИЯЛАРЫЙ . Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі, (1), 20–27. Retrieved from https://yazlit.ppu.edu.kz/index.php/new/article/view/191