[1]
Алипова A. K. and Құлахметова M. S., “ПРОБЛЕМАЛЫҚ ЖАҒДАЙ ӘЛЕУМЕТТІК ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТІЛДІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ”, Тіл және әдебиет, no. 1, pp. 82–93, Mar. 2024.