Алипова A. K. and Құлахметова M. S. (2024) “ПРОБЛЕМАЛЫҚ ЖАҒДАЙ ӘЛЕУМЕТТІК ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТІЛДІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ”, Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі, (1), pp. 82–93. Available at: https://yazlit.ppu.edu.kz/index.php/new/article/view/198 (Accessed: 20 May 2024).