Темірғазина, З. (2024) “ҚАЗАҚ ЭПОСЫНДАҒЫ БАТЫР АРХЕТИП РЕТІНДЕ: Ә. МАРҒҰЛАН ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗЕРТТЕУШІЛЕР КОНЦЕПЦИЯЛАРЫЙ ”, Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі, (1), pp. 20–27. Available at: https://yazlit.ppu.edu.kz/index.php/new/article/view/191 (Accessed: 27 May 2024).