Алипова A. K., & Құлахметова M. S. (2024). ПРОБЛЕМАЛЫҚ ЖАҒДАЙ ӘЛЕУМЕТТІК ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТІЛДІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ. Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі, (1), 82–93. Retrieved from https://yazlit.ppu.edu.kz/index.php/new/article/view/198