Темірғазина, З. (2024). ҚАЗАҚ ЭПОСЫНДАҒЫ БАТЫР АРХЕТИП РЕТІНДЕ: Ә. МАРҒҰЛАН ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗЕРТТЕУШІЛЕР КОНЦЕПЦИЯЛАРЫЙ . Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі, (1), 20–27. Retrieved from https://yazlit.ppu.edu.kz/index.php/new/article/view/191