Каирова, М. К., & Овчинникова, А. В. (2024). ЖҰМЫС ДӘПТЕРІ П. ВАСИЛЬЕВТІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ӘДЕБИ ӨЛКЕТАНУ БОЙЫНША ФАКУЛЬТАТИВТІ САБАҚТАРДА ЗЕРТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТӘСІЛІ РЕТІНДЕ. Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі, (1), 73–81. Retrieved from https://yazlit.ppu.edu.kz/index.php/new/article/view/179