Васич B. (2023). ТІЛДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ: ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕР. Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі, (4), 57–69. Retrieved from https://yazlit.ppu.edu.kz/index.php/new/article/view/172