(1)
Васич B. ТІЛДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ: ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕР. Тіл және әдебиет 2023, 57-69.