[1]
Алипова A.K. and Құлахметова M.S. 2024. ПРОБЛЕМАЛЫҚ ЖАҒДАЙ ӘЛЕУМЕТТІК ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТІЛДІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ. Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі. 1 (Mar. 2024), 82–93.