[1]
Темірғазина, З. 2024. ҚАЗАҚ ЭПОСЫНДАҒЫ БАТЫР АРХЕТИП РЕТІНДЕ: Ә. МАРҒҰЛАН ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗЕРТТЕУШІЛЕР КОНЦЕПЦИЯЛАРЫЙ . Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі. 1 (Mar. 2024), 20–27.