[1]
Каирова, М.К. and Овчинникова, А.В. 2024. ЖҰМЫС ДӘПТЕРІ П. ВАСИЛЬЕВТІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ӘДЕБИ ӨЛКЕТАНУ БОЙЫНША ФАКУЛЬТАТИВТІ САБАҚТАРДА ЗЕРТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТӘСІЛІ РЕТІНДЕ. Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі. 1 (Mar. 2024), 73–81.