[1]
Васич B. 2023. ТІЛДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ: ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕР. Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі. 4 (Sep. 2023), 57–69.