[1]
Даниленко, И. 2024. ӘДЕБИЕТ МӘТІН АРХИТЕКТОНИКАСЫНДАҒЫ ӘСКЕРИ МӘТІН ФОРМАТТАРЫ. Тіл және әдебиет: теориясы мен тәжірибесі. 1 (Mar. 2024), 28–33.